Day: December 2, 2011

Day: December 2, 2011

Ay nag-aaral magsalita sa ibang wika Ang mga salitang nabatid ko Mula pa noong kabataang pastol ako. Diyos ko, sumapit ang gabi ng mga gabi sa aking mga mata. Tinawag ng aking ina ang kaniyang sarili na Ya Ma, At tinawag ko naman siyang Nanay Naiwan ko kung saan ang aking balabal baril panulat At taglay ang unang pangalan na taliwas sa aking inaasal Ay, ang gabi, Diyos ko! Ano ba naman, walang belo ang aking kapatid At sa Liceo, hindi ba hinamig ko ang lahat ng premyo sa Pranses Para sa Pranses para sa Pranses para sa Pranses. Kaugnay din sa naturang taguri ang usapin sa Pamanang Lupain ng mga Ninuno [ancestral domain], ang paghahanap ng katarungan laban sa mga dambuhalang minahan at walang habas na pagtotroso o paggugubat. Lumitaw din sa usapin ang diskriminasyon at intoleransiya sa mga katutubo, na madarama hindi lamang ng mga estudyante bagkus ng mga trabahador o propesyonal. Nabanggit din sa mga talakayan ang mga nagaganap sa pagbubuo ng Bangsamoro Basic Law. Ang nasabing panukalang batas na binabalangkas pa hanggang ngayon, at ihahain sa sambayanan sa 8 Marso , ay kakatwang nakasulat sa Ingles, at ito ang isa sa mga hindi naibigan ng mga katutubo. Isa pang hindi nasagot ng panig ng MILF ay kung bakit hindi nito inihahayag sa sambayanang Filipino ang mga naging kasunduan nito sa mga pangkat etniko sa Mindanaw at Palawan.

MGA SALITANG TAGALOG NA NAGSISIMULA SA LETRANG Y

Inihayag noong isang taon nina Dr. Kailangan ding linawin kung paano binuo ang Saligang Batas , kung naipromulga ba ito sa kapuwa Ingles at Filipino, at kung natalakay nang husto ng mga komisyoner ng Komisyong Konstitusyonal [ii]. Ipinaliwanag pa niyang ang Tagalog ay may purong anyo, samantalang ang Filipino ay mas puro pa ayon sa mga lingguwista dahil kinakailangan nitong umimbento ng salita kahit hindi pa ginagamit.

Tapos na raw ang panahon ng lusuban ng mga grupo ng tao. Gayundin, ang mga teritoryong dating nasakop, pinalaya na at binigyan ng kategoryang nation-state o bansa. Ang UN as a body, nag-o-operate based on discussion and consensus ng mga kasaping bansa.

Lahat ng bagay ay nagbabago kaya nga walang permanente sa mundo. Ang dating kiming tagasunod lamang ay natutong tumutol laban sa karahasan sapagkat hindi na matanggap ang dinaranas na kaapihan. Kaniyang ipinaglaban ang sariling karapatan upang makapagpasiya sa sarili. Lakas-loob din niyang hiningi ang karapatang maisatinig ang matagal nang nahimbing na pagnanasang maging katuwang hindi lamang sa tahanan kundi maging sa paghubog ng lipunan para sa isang maunlad, matahimik at kaaya-ayang kinabukasan.

Hindi man ito maituturing na ganap dahil sa patuloy na mga karahasang pantahanan na pawang mga kababaihan ang nagiging biktima. Ang sexual harassment na madalas ay daing ng mga kababaihan ay nagdaragdag sa mga suliraning pambansa. Ang babae ay katuwang sa pamumuhay. Tunay na ang mga kababaihan ay hindi lamang kasama kundi kabahagi sa pagpapaunlad ng bayan sa lahat ng panahon.

Marami na ring samahan ang itinatag upang mangalaga at magbigay- proteksiyon sa mga kababaihan. Ilan sa mga ito ay Gabriela, Tigil-Bugbog Hotline at marami pang iba.

Works Cited

May dalawang anyo ng sanaysay ang pormal at di pormal. Ang sanaysay ay nagbibigay impormasyon pamamagitan ng pagtatalakay sa mga paksang karaniwan, pang-araw-araw, at personal. Idinidiin nito dito ang mga bagay-bagay, mga karanasan, at mga isyung bukod sa kababakasan ng katanungan ng isang tao at personalidad ng may-akda. Subhektibo ito sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may-akda ang pananaw.

Reyes Paano sisimulan ang pagsagot sa tanong na ito?

Bagong alpabetong Filipino = 28 letra. Ang tawag sa mga letra ng alphabetong Filipino ay ayon sa bigkas-Ingles ng mga Pilipino maliban sa n (enye) na tawag-Kastila.

Panukalang Pahayag Ang mga banyagang pelikula ay mas tinatangkilik ng mga henerasyon ngayon kaysa mga pelikulang Pilipino. Pagtukoy sa Paksa Ang paksa ng pananaliksik na ito ay ang patuloy na pagtangkilik ng henerasyon ngayon sa banyagang pelikula. Paglalahad ng Suliranin Ang industriya ng pelikulang Pilipino ay patuloy sa paghina. Patunay nito ay ang kakaunting manonood ng mga pelikulang Pilipino.

Kaligiran ng Paksa Ang pananaliksik na ito ay patungkol sa mga dahilan ng paghina ng pelikulang Pilipino. At ito rin ay tatalakayin ang mga dahilan sa patuloy na pagtangkilik ng mga Pilipino sa Pelikulang banyaga. Panlipunang Udyok Sa panahon ngayon, nakikita ng ilan ang malaking pagkakaiba ng pelikulang Pilipino sa banyagang pelikula at hindi ang kahalagahan nito sa patuloy na pagsulong ng industriya. Sa kasamaang palad, mas nasisiyahan ang mga manonood kapag nakakapanood sila ng mga pelikulang gawa pa sa labas ng bansa samantalang ang mula sa ating bansa ay di gaanong tinatangkilik.

Ang paksa ay napili sa dahilang nakikita ng mga mananaliksik ang kakulangan ng suporta sa pelikulang gawa sa bansa. Hangad nito na maipakita ang mga dahilan kung bakit nga ba mas sinusuportahan nila ng pelikulang banyaga kaysa sa pelikulang Pilipino. Nangangailangan din ito ng pagkilala na bagamat kulang ang pondo ay patuloy pa rin ang paggawa na mga pelikulang Pilipino.

Day: December 2, 2011

Ang pagtatatag ng Republika ng Pilipinas ang naging pinakamahalagang pangyayari sa rebolusyon ng mga Pilipino laban sa pamamahala ng mga Espanyol. Pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas Ang pananakop ng mga Amerikano ay isang pagbabalat-kayo, na sa umpisa ay nagkukunwaring mga tagapagligtas ng kalayaan ng Pilipinas, ngunit sa bandang huli ay unti-unting nagtanggal ng maskara. Nemesio Prudente, ang paghahari at pananakop ng mga imperyalistang Amerikano sa Pilipinas, ay nahahati sa dalawang panahon o yugto:

Eh kasi naman wala namang F sa alpabetong Pilipino, kaya di mo masisisi! Yung nga lang talaga namang TUMODO ang isang ito, at talaga namang nakaCAPS LOCK pa at nakapaskil pa. grabe sa dating, halos lumuwa at lumubo ang sipon ko sa pagkamangha. “Sorry na late ako ha,saka di ko napansin yung tawag mo” panimula nya Heto ang ilan sa mga.

Army men who are rescued from insurgent kidnap undergo medical check-up. Why is this done? To protect the prisoner from further harassment b. To avoid relapses from illness while in hiding c. To determine the physical and mental state of the army man d. To determine the loyalty of this army man 2. The reporter was accused in court because of his story. A tainted with malice b. A narration of facts c.

Blog Stats

Ipinakita ang kalinawan ,transparency ng ortograpiya ng Tagalog, at ang paglabo ng ortograpiya ng Filipino nang dagdagan ng ilang letrang banyaga. Malaking tulong sa bilis ng pagtutong bumasa at sumulat ang malinaw na ortograpiya. Sinuri ang pangngangatwiran sa pagdagdag ng mga letra sa Filipino, at pinagdudahan na may pakinabang ang nasabing hakbang. Sa bandang huli, tinangkang sinupin sa ilang tuntunin ang pagbaybay ng mga salita sa Filipino.

Ilan sa kanyang pinamunuang maitatag ang Filipinas Institute of Translation, Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo, Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas at ang Wika ng Kultura at Agham o Wika, Inc. Ang aklat na F_l_p_no ng mga F_l_p_no ay binubuo ng 94 sanaysay ukol sa wika.

Saturday, February 2, Sikat na Kwentong Bayan Payapa ang gabi noon, nagniningningan ang mga tala sa langit. Nagsisilbing ilaw ang liwanag sa buwan sa kapaligiran. Isang binata’t dalaga ang nagpapalamig sa simoy ng hangin ng gabi. Nagawian na nilang mamangka tuwing kabilugan ng buwan. Napagpasiyahan ng mag kasintahan na mamangka sa ilog. Dayuhang kastila ang nasabing binata at mayuming dalagang pilipina ang isa. Magiliw na nanonood sa kumikinang na tala ang dalaga habang sumasagwan ang binata.

Masayang nagkwentuhan ang dalawa sa gitna ng gabi na pumalaot sa ilog. Ngunit may napansin ang dalaga. Sa gitna ng dilim ay may magandang bulaklak ang nakta ang dalaga na nakalutang sa tubig. Ang bangkang kanilang sinakyan ay nawala sa balance at nahulog ang binata. Sa di inaasahan,ang binata ay hndi marun0ng lumangoy.

Kabataang Pilipino ng 1990’s vs. Kabataang Pilipino ngayon

Maaaring masabing karugtong ito. Ang post na ito ay naglalaman ng aking mga repleksyon at realisasyon mula sa post na iyon. Kaalinsabay ng obserbasyong ito, ano-ano pa ang mga patunay ang maaaring maihain para mas mapagtibay ito?

Ang Alfabetong Filipino Ang makabagong Alfabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik. Ito ay hinango sa alfabetong Ingles na may 26 na titik at dinagdagan ng titik Ñ at NG. Noong , nagdagdag ng 11 titik sa dating alpabetong Filipino. Ang mga alpabetong nadagdag ay, C, Ch, F, J, Ll, Ñ, Q, Rr, V, X, at Z. Samakatuwid ang alpabetong.

May mga salitang mahirap sa anyong singgular. Gayundin sa mga salitang peras, puntos at sopas. Ang paggamit ng S at ES ay maaari ring ituring na eksaherasyon. Masaklap ang epekto ng Inglesismo. Ayon kay Almario, talamak ang panghihiram ng mga Filipino hindi lamang ng salita kundi ng mga parirala, idyoma at pahayag. Madalas tuloy ay tuwirang pagsasalin ang nagaganap. Ang resulta ay malabong pahayag at hindi eksakto sa nais ipakahulugan. Narito ang ilang halimbawa: Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Serbia at Bosnia.

Sumiklab ang digmaan ng Serbia at Bosnia. Tataas ang presyo ng produktong petrolyo P0. Pumunta sila sa kapilya na kung saan nakaburol ang bangkay. Pumunta sila kung saan nakaburol ang bangkay.

ABAKADA Original Alpabetong Pilipino


Comments are closed.

Greetings! Would you like find a sex partner? It is easy! Click here, registration is free!